29/01/2016
Nowe prognozy makroekonomiczne

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce oraz prognozy na lata 2016–2017.

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 89

11/01/2016
Szara strefa i sposoby jej ograniczania

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu IBnGR pt. "Szara strefa i sposoby jej ograniczania".

11/12/2015
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015

W dniu 14 grudnia 2015 roku w Warszawie odbędzie się konferencja, zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera, na której zaprezentowany zostanie raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015”.

Raport jest efektem projektu badawczego realizowanego corocznie przez zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.