04/05/2016
Z żalem i wdzięcznością żegnamy
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski

Wspominamy zmarłego wczoraj ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego i słowa, które skierował do nas podczas zeszłorocznego Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego:

Kiedy przed 25 laty zakładaliśmy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, miałem poważne wątpliwości, co w tym gronie założycieli robi biskup. Przecież chodzi o gospodarkę rynkową, a więc o sprawy wybitnie doczesne, ziemskie, będące domeną i powołaniem osób świeckich.

Instytut położył jednak akcent na tego, który jest twórcą tej gospodarki, czyli na człowieka. Stało się to faktem widzialnym i sprawdzalnym zwłaszcza wówczas, gdy Instytut organizował Kongresy, które w swej tematyce podejmowały zagadnienia, zdawać by się mogło pozagospodarcze, takie jak rola młodego pokolenia, sprawy wychowawcze, odpowiedzialność za to co robimy.

Ksiądz arcybiskup był współzałożycielem i członkiem Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przez ponad 25 lat wspierał nas i dodawał dobrej energii.

28/04/2016
Nowe prognozy makroekonomiczne

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce oraz prognozy na lata 2016–2017.

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 90

27/04/2016
Konferencja „Inteligentne specjalizacje – co dalej?”

Jak skutecznie wykorzystywać środki unijne na badania i rozwój, zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw – o tym dyskutowaliśmy podczas konferencji „Inteligentne specjalizacje – co dalej?”, która odbyła się 21 kwietnia w Centrum Muzyczno-Kongresowym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.