31/07/2014
Nowe prognozy makroekonomiczne IBnGR

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ma przyjemność zaprezentować najnowsze prognozy makroekonomiczne. 

"Ocena koniunktury w drugim kwartale 2014 r. oraz prognozy na lata 2014-2015"

22/07/2014
Konferencja IBnGR

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia raport nt. wpływu projektowanych regulacji na sektor firm pożyczkowych oraz na ich klientów.

15/07/2014
Wyróżnienie

Z wielką przyjemnością informujemy, że realizowany przez nas projekt pt. „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+” zajął 1. miejsce w prestiżowym konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Europejskich – Krajową Instytucję Wspomagającą „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007–2013” II edycja – 2014 i otrzymał tytuł laureata w kategorii: Liderzy innowacji POKL.