26/11/2015
Opodatkowanie banków w Polsce - Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

W dniu 26 listopada 2015 roku, podczas Kongresu Bankowości Detalicznej w Warszawie (http://kbd.projektekf.pl/), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawił swoje stanowisko wobec opodatkowania banków w Polsce.

25/11/2015
Rentowność sektora bankowego w Polsce

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Deloitte przygotował raport na temat rentowności sektora bankowego, zaprezentowany 25 listopada 2015 roku podczas Kongresu Bankowości Detalicznej w Warszawie (http://kbd.projektekf.pl/).

30/10/2015
Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Z przyjemnością prezentujemy drugą edycję raportu IBnGR pt. "Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw".

Raport do pobrania