27/01/2015
Instrumenty zwrotne jako podstawa finansowania inwestycji środowiskowych

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mają przyjemność zaprosić na seminarium pt. „Instrumenty zwrotne jako podstawa finansowania inwestycji środowiskowych”.

Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – ul. Okopowa 21/27 Gdańsk.

17/12/2014
Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostepność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym do e-debaty pt. „Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego”.

17/12/2014
Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym do e-debaty pt. „Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego”.