15/12/2016
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016

15 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera, na której zaprezentowany został raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016”.

28/10/2016
Nowe prognozy makroekonomiczne

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce oraz prognozy na lata 2016–2017.

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 92

30/09/2016
Nowa edycja warsztatów kredytowych

Miło nam poinformować, że Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową rozpoczął realizację II edycji projektu „Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku kredytowego”. Prowadzone w ramach obecnej edycji warsztaty kredytowe skierowane są do uczniów liceów ogólnokształcących oraz ponadgimnazjalnych szkół o profilu zawodowym.

Projekt „Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku kredytowego” realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.