27/03/2014
Konferencja "Dzień wyjścia z szarej strefy gospodarczej"

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w dniu 4 kwietnia 2014 r. zaprezentował raport pt: "Szara strefa w polskiej gospodarce". Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem.

12/03/2014
12 marca - Dzień Wyjścia z Szarej Strefy Gospodarczej

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową po raz pierwszy wyliczył, kiedy polska gospodarka umownie wychodzi z szarej strefy gospodarczej. Według szacunków IBnGR, w 2014 roku około 19,5% PKB zostanie wytworzone w szarej strefie. Oznacza to, że łączna wartość dodana wytworzona w szarej strefie uzyskana zostanie teoretycznie 12 marca - po tym dniu (też oczywiście teoretycznie) cała działalność gospodarcza prowadzona jest już oficjalnie.

Więcej...

05/02/2014
Nowe prognozy makroekonomiczne IBnGR

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na konferencji prasowej pt. "Ocena koniunktury w czwartym kwartale 2013 r. oraz prognozy na lata 2014-2014" zaprezentował najnowsze prognozy makroekonomiczne.