17/12/2014
Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostepność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym do e-debaty pt. „Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego”.

17/12/2014
Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym do e-debaty pt. „Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego”.

05/12/2014
Atrakcyjnośc inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014

W dniu 12 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera, na której zaprezentowano raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014”.

Raport jest efektem projektu badawczego realizowanego corocznie przez zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Partnerem tegorocznej edycji raportu jest ENERGA SA.

Konrad Adenauer Stiftung - 25 lat w Polsce    ENERGA SA

Do pobrania: