01/02/2017
Nowe prognozy makroekonomiczne

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce oraz prognozy na lata 2017–2018.

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 93

20/01/2017
Kreatywny impuls – w poszukiwaniu tożsamości polskiego designu

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w przyjemnością przedstawia raport pt. „Kreatywny impuls – w poszukiwaniu tożsamości polskiego designu”

15/12/2016
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016

15 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera, na której zaprezentowany został raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016”.