17/09/2014
Publikacja na temat powiązań sektora kultury i kreatywnego w Polsce

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z przyjemnością przedstawia raport dotyczący wielowymiarowej diagnozy powiązań sektora kultury z branżami kreatywnymi i pozostałą częścią gospodarki pt. "Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce". Jednym z zasadniczych założeń przedsięwzięcia było stworzenie podstaw dla stabilnego monitoringu relacji obejmujących sektor kreatywny, co umożliwi realizację polityki rozwoju gospodarczego zgodnej z postulatem oparcia jej na faktach.

11/09/2014
Profesor Laffer w Polsce

Na zaproszenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w dniach 9 i 10 września przebywał w Warszawie prof. Arthur Laffer. Program wizyty naszego gościa objął dyskusje z ekspertami Instytutu, spotkanie z grupą posłów na Sejm - członkami Komisji Finansów Publicznych, spotkanie z urzędnikiem Ministerstwa Finansów wysokiego szczebla oraz śniadanie prasowe.

IMG_1245

Prof. Arthur B. Laffer jest światowej sławy amerykańskim ekonomistą. Jego nazwisko jest łączone z krzywą Laffera, czyli graficzną prezentacją faktu istnienia określonej stopy podatkowej, która maksymalizuje przychody podatkowe budżetu państwa, a powyżej której przychody podatkowe się zmniejszają.

Prof. Laffer jest założycielem i przewodniczącym Laffer Associates, firmy badawczej  i konsultingowej z zakresu ekonomii instytucjonalnej, oraz Laffer Investments, firmy zarządzającej inwestycjami, stosującej zróżnicowane strategie inwestycyjne. Jego działalność w latach 80. XX wieku w światowym ruchu redukcji podatków doprowadziła do określenia go zaszczytnym mianem „ojca ekonomii podażowej”. Prof. Laffer był członkiem Komisji Doradczej Polityki Gospodarczej Prezydenta Ronalda Reagana w obu kadencjach (lata 1981-1989). W latach 80. doradzał także brytyjskiej premier Margaret Thatcher w sprawach polityki fiskalnej. Ponadto był konsultantem sekretarzy skarbu i obrony Stanów Zjednoczonych. Prof. Laffer ma za sobą także bogatą karierę akademicką na kilku prestiżowych uniwersytetach amerykańskich. Studia ekonomiczne ukończył na Uniwersytecie Yale (B.A.). Tytuł MBA i doktorat z ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Stanforda.

W lipcu br. ukazała się książka prof. Laffera pt. Handbook of Tobacco Taxation: Theory and Practice. Zawiera ona szeroką dyskusję teoretyczną oraz przegląd systemów opodatkowania papierosów w ujęciu porównań międzynarodowych.

31/07/2014
Nowe prognozy makroekonomiczne IBnGR

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ma przyjemność zaprezentować najnowsze prognozy makroekonomiczne. 

"Ocena koniunktury w drugim kwartale 2014 r. oraz prognozy na lata 2014-2015"