03/08/2015
Nowe prognozy makroekonomiczne

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce oraz prognozy na lata 2015–2016.

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 87

06/07/2015
Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zrealizował projekt pt. "Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska", który został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Opis przebiegu projektu

Raport końcowy: Finansowanie inwestycji środowiskowych

29/06/2015
Kredyty we frankach - Raport

Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym pod kierownictwem

dra Bohdana Wyżnikiewicza pt. "Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań".