23/02/2015
Współpraca gospodarcza Polska - Niemcy

Z przyjemnością informujemy o wydaniu kolejnej publikacji będącej owocem współpracy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z Fundacją Konrada Adenauera:

03/02/2015
Nowe prognozy makroekonomiczne

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce oraz prognozy na lata 2015–2016.

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 85

27/01/2015
Instrumenty zwrotne jako podstawa finansowania inwestycji środowiskowych

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mają przyjemność zaprosić na seminarium pt. „Instrumenty zwrotne jako podstawa finansowania inwestycji środowiskowych”.

Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – ul. Okopowa 21/27 Gdańsk.