29/04/2015
Nowe prognozy makroekonomiczne

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce oraz prognozy na lata 2015–2016.

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 86

18/04/2015
VIII Pomorski Kongres Obywatelski "Jakość życia Pomorzan"

„Jakość życia”, a nie „Jakoś to będzie” – z takim przesłaniem zakończył się VIII Pomorski Kongres Obywatelski. 18 kwietnia 2015 r. ponad 600 osób spotkało się na Politechnice Gdańskiej, by dyskutować o przyszłości naszego regionu.

20/03/2015
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prezentuje raport na temat szarej strefy w polskiej gospodarce.