01.02.2017
Nowe prognozy makroekonomiczne

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce oraz prognozy na lata 2017–2018.

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 93

20.01.2017
Kreatywny impuls – w poszukiwaniu tożsamości polskiego designu

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w przyjemnością przedstawia raport pt. „Kreatywny impuls – w poszukiwaniu tożsamości polskiego designu”

15.12.2016
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016

15 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera, na której zaprezentowany został raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016”.

30.09.2016
Nowa edycja warsztatów kredytowych

Miło nam poinformować, że Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową rozpoczął realizację II edycji projektu „Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku kredytowego”. Prowadzone w ramach obecnej edycji warsztaty kredytowe skierowane są do uczniów liceów ogólnokształcących oraz ponadgimnazjalnych szkół o profilu zawodowym.

Projekt „Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku kredytowego” realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

08.06.2016
Konferencja "Perspektywy rozwoju sektora budowlanego w latach 2016-2017"

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu mają przyjemność zaprosić na konferencję:
"Perspektywy rozwoju sektora budowlanego w latach 2016-2017 – nowe badanie koniunktury".

Konferencja odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 roku w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, sala B, III piętro. Program i szczegółowe informacje w Zaproszeniu.

04.05.2016
Z żalem i wdzięcznością żegnamy

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski

Wspominamy zmarłego wczoraj ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego i słowa, które skierował do nas podczas zeszłorocznego Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego:

Kiedy przed 25 laty zakładaliśmy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, miałem poważne wątpliwości, co w tym gronie założycieli robi biskup. Przecież chodzi o gospodarkę rynkową, a więc o sprawy wybitnie doczesne, ziemskie, będące domeną i powołaniem osób świeckich.

Instytut położył jednak akcent na tego, który jest twórcą tej gospodarki, czyli na człowieka. Stało się to faktem widzialnym i sprawdzalnym zwłaszcza wówczas, gdy Instytut organizował Kongresy, które w swej tematyce podejmowały zagadnienia, zdawać by się mogło pozagospodarcze, takie jak rola młodego pokolenia, sprawy wychowawcze, odpowiedzialność za to co robimy.

Ksiądz arcybiskup był współzałożycielem i członkiem Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przez ponad 25 lat wspierał nas i dodawał dobrej energii.

27.04.2016
Konferencja „Inteligentne specjalizacje – co dalej?”

Jak skutecznie wykorzystywać środki unijne na badania i rozwój, zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw – o tym dyskutowaliśmy podczas konferencji „Inteligentne specjalizacje – co dalej?”, która odbyła się 21 kwietnia w Centrum Muzyczno-Kongresowym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

12.04.2016
IX Pomorski Kongres Obywatelski „Lepsze życie Pomorzan. Pasje – Obywatelska wspólnota – Europa”

Jakie drogi prowadzą do lepszego życia na Pomorzu? Na to pytanie postaramy się wspólnie odnaleźć odpowiedź na IX Pomorskim Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 23 kwietnia 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej w godz. 11:00-17:15. pod hasłem „Pasje – Obywatelska Wspólnota – Europa”. W ramach debaty zaproponujemy – zawarte w haśle Kongresu – trzy pasma drogi do lepszego życia. Pasje są sprężynami naszej aktywności w każdej dziedzinie życia – w pracy, biznesie, nauce, kulturze, czasie wolnym. Warto się więc zastanowić jak je pobudzać i rozwijać, jak wykorzystywać je w pracy i jak organizować czas wolny, by pasje dały nam niezbędną życiową równowagę.

11.03.2016
Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową po raz trzeci z rzędu wyliczył, kiedy polska gospodarka umownie wychodzi z szarej strefy gospodarczej. Według szacunków IBnGR, w 2016 roku około 19,7% PKB zostanie wytworzone w szarej strefie. Oznacza to, że łączna wartość dodana wytworzona w szarej strefie uzyskana zostanie teoretycznie 12 marca - po tym dniu (też oczywiście teoretycznie) cała działalność gospodarcza prowadzona jest już oficjalnie.

Pełna treść raportu nt. szarej strefy w polskiej gospodarce w 2016 roku pod linkiem:

11.01.2016
Szara strefa i sposoby jej ograniczania

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu IBnGR pt. "Szara strefa i sposoby jej ograniczania".