Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016

15 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera, na której zaprezentowany został raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016”.

Raport jest efektem projektu badawczego realizowanego corocznie przez zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Konferencja odbyła się w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie, ul. J. Dąbrowskiego 56, w godzinach 11.00–14.00.

Kontakt: martyna.kostyra@ibngr.pl, tel. 58 524 49 53

Konrad Adenauer Stiftung

tagi: