DYREKCJA GAB

  • Jan Maria Szomburg – Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową