KURSY I SZKOLENIA

Oferujemy szeroki zakres szkoleń skupiających się głównie na zagadnieniach z zakresu:

Innowacji, technologii, cyfryzacji

Nasz świat jest coraz częściej współkształtowany przez kolejno następujące fale innowacji technologicznych. Powszechna cyfryzacja wsparta sztuczną inteligencją silnie przenika wszystkie dziedziny naszego życia. Pomagamy zrozumieć i okiełznać te zjawiska, tak by zamiast obciążeniem stały się katalizatorem rozwoju nas samych i naszych instytucji.

Zrównoważonego rozwoju

Zasoby ziemi są ograniczone i kontynuacja pionierskiej gospodarki rabunkowej rychło doprowadzi nas do globalnej katastrofy. Musimy nauczyć się żyć w zgodzie z naturą poszerzając naszą świadomość i tradycyjne spektrum ekonomii o nowe kategorie. Pomagamy zrozumieć ten nowy świat i się w nim dobrze odnaleźć.

Zielonych finansów

Nowe wyzwania wymagają nowych reguł finansowania, ponieważ zmieniają się globalne zasady alokacji środków. Instytucje finansowe – i to zarówno publiczne (Unia Europejska) jak i prywatne (banki) coraz częściej warunkują swoje zaangażowanie nie tylko wąsko rozumianą kalkulacją ekonomiczną, lecz oddziaływaniem na środowisko. Naszą misją jest dobrze rozumieć te zjawiska i – w tych nowych warunkach – pomóc sprawnie pozyskiwać finansowanie.

Aby zapoznać się z pełną ofertą oraz zapisać się na wybrane szkolenia zapraszamy na stronę Gdańskiej Akademii Bankowej www.gab.com.pl.