NASZE OSIĄGNIĘCIA

  • W szkoleniach, warsztatach i seminariach organizowanych przez Gdańską Akademię Bankową dotychczas wzięło udział ponad 33000 uczestników z ponad 250 krajowych i zagranicznych instytucji i przedsiębiorstw.
  • W działania szkoleniowe zaangażowało się ponad 150 wykładowców i ekspertów, którzy współpracują bądź współpracowali z GAB.
  • Od 1995 roku Gdańska Akademia Bankowa była członkiem European Bank Training Network - organizacji zrzeszającej największe instytucje szkoleniowe z zakresu bankowości w Europie.