PUBLIKACJE GAB

  • Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB tom I i II - praca zbiorowa, Gdańsk-Katowice-Warszawa, 2007
  • STUDIUM BANKOWOŚCI tom I i II - praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Ryszarda Wierzby, Gdańsk 2001, wydanie trzecie zaktualizowane i poprawione
  • Ryzyko kredytowe, A. Jędrzejczak, J. Konachowicz, Gdańsk 1998
  • Finansowanie projektów inwestycyjnych - problemy wybrane, G. Bentley, Gdańsk 1997
  • Planowanie finansowe i program naprawczy w banku spółdzielczym, E. Gostomski, J. H. Werner, Gdańsk 1996
  • Analiza fundamentalna rynku akcji stosowana w bankach niemieckich, V. Heese, Gdańsk 1996
  • Elementy matematyki finansowej, J. J. Kozubski, Gdańsk 1995
  • Operacje pozabilansowe banków, H. R. Weisser, Gdańsk 1994