Interwencjonizm a kryzysy na rynkach nieruchomości i kredytów hipotecznych
okres trwania: 27/05/2011 - 26/05/2013

Rynek nieruchomości (w tym sektor nieruchomości mieszkaniowych stanowiący 70-80% wartości nieruchomości), podobnie jak i cała gospodarka nie rozwija się równomiernie, lecz podlega okresowym wahaniom koniunkturalnym. Na rynkach nieruchomości i kredytów hipotecznych istotną rolę odgrywa polityka interwencyjna państwa. Państwo pełni rolę regulatora rynku, tworząc prawo budowlane, czy przepisy regulujące m.in. kwestie planowania przestrzennego oraz zasad najmu mieszkań, ale także wspiera rozwój budownictwa ze środków publicznych. Jego rola polega przede wszystkim na wspomaganiu rodzin w zaspokajaniu potrzeb dotyczących posiadania własnego mieszkania. Interwencjonizm tego typu ma charakter socjalny (budownictwo socjalne, zasiłki mieszkaniowe) lub promujący rozwój sektora (np. poprzez dopłaty do odsetek kredytów mieszkaniowych). Liczne badania wskazują jednak, że interwencjonizm często sprzyja narastaniu nierównowagi między popytem i podażą nieruchomości, a co za tym idzie stymuluje powstawanie tzw. bąbli cenowych.

zleceniodawca: Narodowe Centrum Nauki