Integracja detalicznych usług finansowych w Unii Europejskiej, Niebieska Księga nr 13, Rekomendacje 2004
autorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski, Katarzyna Marczyńska, Tomasz Średniawa, Mirosława Szakun, Adam Żołnowski
wydawca: Polskie Forum Strategii Lizbońskiej
rok wydania: 2004
miejsce wydania: Gdańsk