Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych, Biała Księga 2003, cz. IV
autorzy: Maciej Dzierżanowski, Piotr Jaworski, Zygmunt Kostkiewicz, dr Błażej Lepczyński, prof. dr hab. Leszek Pawłowicz, dr Marta Penczar, prof. dr hab. Ryszard Wierzba, Jarosław Wierzbicki, dr Paweł Wojciechowski
wydawca: Polskie Forum Strategii Lizbońskiej
rok wydania: 2003
miejsce wydania: Gdańsk-Warszawa