Procesy upadłościowe przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - konsekwencje dla banków i propozycje usprawnień
redaktor: dr Błażej Lepczyński
autorzy: dr Paweł Antonowicz, Piotr Górski, dr Błażej Lepczyński, Monika Liszewska, dr Marta Penczar
wydawca: Związek Banków Polskich
rok wydania: 2013
miejsce wydania: Gdańsk/Warszawa