Strategie przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. Perspektywa sektora MSP, Transformacja i Rozwój nr 118
redaktor: prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
autorzy: Piotr Górski, prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, dr Błażej Lepczyński, Monika Liszewska, dr Marta Penczar
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2012
miejsce wydania: Gdańsk