Uwarunkowania absorpcji środków unijnych przez sektor żywnościowy i jednostki samorządu terytorialnego. Analiza i rekomendacje, Transfomacja i Rozwój nr 117
redakcja: prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba, prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska
autorzy: dr Wawrzyniec Czubak, prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba, dr Paweł Galiński, prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska, Janusz Rowiński, Arkadiusz Sadowski
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2011
miejsce wydania: Gdańsk