Raporty:

16.10.2017
1) Transformacja rynku CF – w kierunku digitalizacji rynku kredytów konsumpcyjnych

Raport IBnGR z października 2017 roku

16.10.2017
2) Rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w perspektywie pięcioletniej

Raport IBnGR z października 2017 roku

16.10.2017
3) Ewolucja modeli sprzedażowych krajowego sektora bankowego

Raport IBnGR z października 2017 roku

16.10.2017
4) Prognoza rozwoju rynku depozytów gospodarstw domowych w perspektywie 2021 roku z uwzględnieniem rynku bankowości prywatnej

Raport IBnGR z października 2017 roku

16.10.2017
5) Prognoza zmian struktury i kosztów pozyskiwania środków na finansowanie działalności banków w perspektywie 2021

Raport IBnGR z października 2017 roku