dr Piotr Mielus

Mielus Piotr

tel: +48 22 544 20 15

Doktor nauk ekonomicznych, studiował bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz finanse międzynarodowe w Staffordshire University. Od 1999 r. pracownik naukowy SGH, najpierw jako asystent w Katedrze Skarbowości, obecnie jako adiunkt w Katedrze Rynków i Instytucji Finansowych.

Współtwórca polskiego rynku instrumentów pochodnych. Aktywny na rynku finansowym od 1996 roku – w Polskim Banku Rozwoju jako analityk rynku, dealer walutowy i autor pierwszej złotowej transakcji opcyjnej zawartej na rynku międzybankowym, następnie w BRE Banku, wpierw jako animator rynku opcji walutowych a później jako wicedyrektor Departamentu Rynków Finansowych. W latach 2001-2008 w Banku BPH jako zarządzający portfelem handlowym na rynku nieregulowanym i w końcu jako dyrektor Obszaru Rynków i Instytucji Finansowych. Współautor sukcesów Banku BPH na rynku hurtowym (m.in. zdobycie I miejsca w konkursie na Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych) oraz detalicznym (dominująca pozycja w obrotach na rynku strukturyzowanych produktów inwestycyjnych). W latach 2009-2012 dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych w PKO Banku Polskim oraz doradca Prezesa Zarządu prowadzący projekty wdrożeniowe w zakresie produktów skarbowych.

Od 2012 r. współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy organizacji i prowadzeniu Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego.

Członek Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, współautor polskiej wersji Międzynarodowego Kodeksu Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych. Autor książki „Rynek opcji walutowych w Polsce” (2002) i publikacji naukowych w pismach ekonomicznych.

Wybrane publikacje:

 • Piotr Mielus, Zmiany infrastrukturalne na rynku finansowym w dobie kryzysu ekonomicznego, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2013, s. 449-463
 • Piotr Mielus, Miary równowagi wybranych segmentów rynku finansowego, w: Polityka monetarna a stabilność sektora finansowego, red. Agnieszka Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 73-97
 • Michał Konopczak, Piotr Mielus, Paweł Wieprzowski, Rynkowe aspekty problemów na pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego, Bank i Kredyt Vol. 42 No. 2 (2011), Warszawa 2011, s. 97-124
 • Piotr Mielus, Zmiany w strukturze aktywów niebankowych instytucji finansowych w Polsce warunkach światowego kryzysu gospodarczego, w: Polityka budżetowa w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego, red. Marcin Krawczyk, Dariusz Malinowski, Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH, Warszawa 2011, s. 117-142
 • Piotr Mielus, Przekształcenia na rynku papierów skarbowych w dobie kryzysu finansowego, w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. Agnieszka Alińska, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 73-115
 • Piotr Mielus, Zmienność wyceny derywatów na rynkach finansowych, w: Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, Część Edukacyjna 6/2009, Bank i Kredyt Vol. 40, No. 6 (2009), Warszawa 2009, s. 1-24
 • Piotr Mielus, Nie takie opcje straszne jak je malują, Rzeczpospolita, 14.01.2009
 • Piotr Mielus, Rynkowe miary konwergencji w europejskich krajach wschodzących w okresie zaburzeń na rynku finansowym, Ekonomia 1/2013, s. 3-21
 • Piotr Mielus, Strukturyzowane produkty inwestycyjne jako alternatywa na rynku lokacyjnym, w: Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, red. Danuta Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 185-194
 • Piotr Mielus, The Application of Error Correction Model in Forecasting Market Volatility on Emerging Currency Options Market, w: Forecasting Financial Markets. Theory and Applications, ed. Władysław Milo and Piotr Wdowiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 43-56
 • Piotr Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, KE Liber, Warszawa 2002, s. 1-170
 • Piotr Mielus, Model zmienności implikowanej na polskim rynku walutowym, Bank i Kredyt 10/2000, s. 24-28
 • Piotr Mielus, Elementy analizy portfelowej na rynku finansowym, Bank i Kredyt 5/2000, s. 34-38
 • Piotr Mielus, Uśmiechnij się, wyznaczasz płaszczyznę zmienności, Rynek Terminowy 4/1999