Tomasz Mironczuk

[Tomasz Mironczuk]

Jest związany z bankowością od samego początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 roku w Polskim Banku Rozwoju. Zarządzał obszarami skarbcowymi w BRE Banku jak również Banku BPH. Był członkiem zarządu PKO Banku Polskiego. Pełnił funkcje prezesa zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Polskiej Spółdzielczości.

Głównym obszarem specjalizacji zawodowej Tomasza Mironczuka jest zarządzanie płynnością i ryzykiem stopy procentowej. W toku kariery zawodowej był współtwórcą umowy ramowej używanej obecnie na polskim rynku instrumentów pochodnych jak również umowy dotyczącej transakcji REPO. Jego obszary aktywności zawodowej dotyczyły również sekurytyzacji aktywów, kreowania i zarządzania portfelami instrumentów pochodnych. Od 2010 roku współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Wspólnie z prof. Leszkiem Pawłowiczem jest inicjatorem stworzenia SMRP.

Jest absolwentem Central European University w Pradze.

Kontakt: tel: +48 22 544 20 00