Centrum Strategii Energetycznych

Centrum Strategii Energetycznych (CSE) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową to przestrzeń debaty nad opcjami strategicznymi polskiej energetyki.

Pragniemy, aby refleksje wypływające z tej debaty cechowało:

  • patrzenie na energetykę przez pryzmat ogólnego interesu rozwojowego Polski,
  • myślenie zintegrowane (holistyczne) z uwzględnieniem szerokiego wachlarza uwarunkowań krajowych i zagranicznych, różnych punktów widzenia i odniesienia,
  • myślenie łączące teorię z praktyką, oparte na doświadczeniach i mądrości zbiorowej, nie bojące się wybiegania w daleką przyszłość.

Formuła naszego działania i komunikowania się ma służyć polskiej polityce energetycznej – poprzez wspieranie wiedzą oraz inspirowanie jej kreatorów i realizatorów, angażowanie w debatę kluczowych interesariuszy sektora energetycznego i docieranie do szerszej opinii publicznej.

Skład Rady Programowej: 

prof. Grzegorz Benysek – Uniwersytet Zielonogórski, Mirosław Bieliński – prezes Zarządu Grupy Energa S.A., Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP, prof. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódźka, członek Europejskiego Instytutu Energii, prof. Maciej Nowicki – były Minister Środowiska, Polska Akademia Nauk, Paweł Olechnowicz – prezes Zarządu, dyrektor generalny Grupy Lotos S.A., prof. Jan Popczyk – Politechnika Śląska, dr Jan Rączka – partner w Efekt Technologies, dr Jan Szomburg – prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przewodniczący CSE

Więcej informacji na stronie   www.cse.ibngr.pl