logo Europejskiego Kongresu Finansowego

Europejski Kongres Finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i  stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej.

Europejski Kongres Finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową seminariów, konferencji i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych.

Aktualne obszary tematyczne projektu Europejski Kongres Finansowy:

  • Bezpieczeństwo i stabilność rynków finansowych w UE
  • Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw
  • Finansowanie projektów infrastrukturalnych

Europejski Kongres Finansowy to także rekomendacje, studia i ekspertyzy związane z możliwościami ich praktycznej realizacji oraz debaty medialne dotyczące ich wdrożenia.

Seminaria tematyczne organizowane przez Gdańską Akademię Bankową:

  • Zarządzanie kapitałem w bankach
  • IT w instytucjach finansowych
  • Forum Zarządzania Aktywami
  • Rynek obligacji w Polsce
  • Kongres Bankowości Detalicznej
  • Kongres Consumer Finance

Odbywający się corocznie w Sopocie European Financial Congress stanowi z jednej strony podsumowanie dorobku merytorycznego projektu, a z drugiej – inspiruje oraz wyznacza kierunki i cele dla przyszłych działań.