Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - sekretariat
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
tel. + 58 524 49 30
e-mail: ibngr@ibngr.pl

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - oddział w Warszawie
ul. Kołobrzeska 16
02-923 Warszawa
tel. + 22 544 20 20
e-mail: ibngr@ibngr.pl

www.kongresobywatelski.pl