Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
tel. +48 58 524 49 30,
fax +48 58 524 49 08
ibngr@ibngr.pl
Zobacz na mapie

Oddział w Warszawie
ul. Wilcza 22 lok. 35
00-544 Warszawa
tel. +48 22 544 20 20
fax +48 22 544 20 01
ibngr@ibngr.pl
Zobacz na mapie

 

nr konta 82 1240 1255 1111 0000 1523 6225
Bank Pekao S.A. III oddział w Gdańsku
ul Grunwaldzka 92/98
NIP: 584-09-02-457