Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową powstał 2 grudnia 1989 roku, w formie fundacji działającej na zasadach non-profit, by wspierać naukowo wielki proces transformacji polskiej gospodarki i państwa. Inicjatorami powołania Instytutu byli Jan Szomburg i Janusz Lewandowski.

Aktualnie IBnGR ma charakter think-tanku obywatelskiego:

  • prowadzi badania naukowe i analizy dotyczące gospodarki, państwa, społeczeństwa i polityki publicznej,
  • formułuje idee i koncepcje modernizacji i rozwoju Polski,
  • organizuje przestrzeń dla debaty i dialogu Polaków,
  • stymuluje autorefleksję służącą budowaniu polskiego Razem w XXI wieku,
  • rozwija kompetencje potrzebne Polakom dla sprostania wyzwaniom przyszłości.

Instytut jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w rejestrze stowarzyszeń i fundacji pod numerem KRS 0000012337 (poprzednio 3 lutego 1990 roku w Warszawskim Sądzie Rejonowym pod numerem RF 351).