• gospodarka rynkowa oparta na wartościach i zaufaniu
  • modernizacja inkluzywna - dająca szansę szerokim kręgom społecznym
  • zrozumienie samych siebie - systemu wartości, kultury, tożsamości, preferencji i talentów Polaków
  • wiara we własne siły i możliwości - bez kompleksów niższości i wyższości
  • stopniowa budowa prawdziwych, wzorcotwórczych elit i prawdziwego przywództwa
  • indywidualizm uszlachetniony - szanujący godność innych i zdolny do współdziałania w imię dobra wspólnego
  • demokracja podmiotowa - oparta na świadomych i aktywnych obywatelach