dr Jan Szomburg

prezes Zarządu, inicjator i organizator Kongresów Obywatelskich
Szomburg Jan

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, dr nauk ekonomicznych z doświadczeniem akademickim (w l. 1974–1990 na UG). Założyciel i prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (1989). Od 1980 r. brał udział w pracach Ośrodka Prac Społeczno - Ekonomicznych przy gdańskiej „Solidarności”; współorganizował regionalny ruch samorządów pracowniczych; w stanie wojennym współpracował z podziemiem; od drugiej połowy lat 80. związany z gdańskimi liberałami.

Wspólnie z Januszem Lewandowskim opracował w 1988 r. pierwszy w Europie Wschodniej program powszechnej prywatyzacji oparty na kuponach prywatyzacyjnych (wykorzystywany w reformach własnościowych niemal w całej Europie Wschodniej).

Współtwórca polskiej myśli transformacyjnej dotyczącej gospodarki. Był członkiem gremiów doradczych na najwyższym szczeblu w tym między innymi Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów, Narodowej Rady Integracji Europejskiej, Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, Rady Polityki Regionalnej Państwa. Doradzał w sprawach gospodarczych premierowi Jerzemu Buzkowi.

Uczestnik wielu projektów badawczych. Autor i współautor licznych publikacji o charakterze naukowym i naukowo-publicystycznym, artykułów prasowych z zakresu transformacji gospodarczej, rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwoju regionów i roli kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski.

Członek Panelu Głównego w projekcie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”

Za osiągnięcia w dziedzinie nauki został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi w 1999 r.

Inicjator i organizator nowych, innowacyjnych platform debat publicznych; promotor dialogu międzyśrodowiskowego i międzypokoleniowego:

 • Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej (od 2003 r., www.pfsl.pl)
 • Polskiego Forum Wartości i Rozwój (2004 r.),
 • Polskiego Forum Obywatelskiego (od 2005 r., www.pfo.net.pl)
 • serockowych spotkań Sieci Dialogu: „Projekt cywilizacyjny dla Polski” (9 spotkań od 2005 r.)

Inicjator i organizator Ogólnopolskich (2005 r., 2007 r., 2008 r., 2009 r., 2010 r.) i Pomorskich (2006 r., 2007 r., 2009 r.) Kongresów Obywatelskich.

Od 2007 r. promotor refleksji i debaty nad tożsamością i wspólnotowością Polaków.

Za wybitne zasługi na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2010 r.

Redaktor i współautor książek:

 • „Talenty Polaków”, Gdańsk 2010
 • „Jaka wspólnotowość Polaków w XXI wieku?, Gdańsk 2010,
 • „Cele i zasady rozwoju”, Gdańsk 2010,
 • „Jak poprawić komunikację i dialog Polaków?”, Gdańsk 2010,
 • „Polskie style życia. Między miastem a wsią”, Gdańsk 2010,
 • „Jak poprawić rządzenie Polską w XXI wieku?”, Gdańsk 2010,
 • „W poszukiwaniu wizji Polski XXI wieku: forum idei”, Gdańsk 2010,
 • „Jak uszlachetnić nasze Polski?”, Gdańsk 2010,
 • „Jaka wspólnotowość Polaków w XXI w.?”, Gdańsk 2010,
 • „Edukacja dla rozwoju”, Gdańsk 2010,
 • „Jaka podmiotowość Polski w XXI w.?”, Gdańsk 2010-10,
 • „W kierunku obywatelskiego Pomorza”, Gdańsk 2010,
 • „Przez dialog do wspólnoty i rozwoju”, Gdańsk 2010,
 • „Co nas łączy co nas dzieli?”, Gdańsk 2010,
 • „Polacy w pułapce stereotypów”, Gdańsk 2009,
 • „W poszukiwaniu portretu Polaków”, Gdańsk 2009,
 • „Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity”, Gdańsk 2008,
 • „W poszukiwaniu kompasu dla Polski”, Gdańsk 2007,
 • „Pomorskie wartości i tożsamości – dziś i jutro”, Gdańsk 2007,
 • „Jak poprawić dialog Polaków?”, Gdańsk 2005,
 • „Jakie elity potrzebne są Polsce?”, Gdańsk 2005,
 • „Systemy wartości i norm społecznych podstawą rozwoju Polski”, Gdańsk 2005,
 • „Czy wartości i normy społeczne są barierą reform w UE?”, Gdańsk 2005
 • „Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski”, Gdańsk 2002
 • „Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych”, 2001
 • „Biała Księga PFSL”, Gdańsk-Warszawa 2006,
 • „Biała Księga PFSL”, Gdańsk-Warszawa 2005,
 • „Biała Księga PFSL”, Warszawa 2004,
 • „Biała Księga PFSL”, Warszawa 2003.
 • „Zielona Księga” nr 2, Gdańsk-Warszawa 2005
 • „Polska regionów”, Gdańsk 1999-2001

Autor artykułów publicystycznych:

 • „W poszukiwaniu idei dla Polski” – Rzeczpospolita (16.09.2010)
 • „Musimy uszlachetnić nasz indywidualizm” – Rzeczpospolita (16.10.2009)
 • „Polaków portret własny” - Rzeczpospolita (1.12.2008)
 • „Jak uzdrowić polskie szkoły?” – debata „Tylko szkoły zmienią Polskę” Forum Polska – wrzesień 2008 
 • „Polska nie tylko rządem stoi” – wywiad Gazeta Wyborcza (17-18.05.2008)
 • „Zbadajmy nasze narodowe DNA” – Rzeczpospolita (14.05.2008)
 • „Jaka modernizacja Polski?” – Gazeta Wyborcza (12.05.2008)
 • „Do szybkiego rozwoju potrzeba duszy” – Polska Dziennik Bałtycki (28.04.2008), Polska Glos Wielkopolski, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska, Polska Gazeta Wrocławska
 • „Chwalmy się zaradnością i budujmy dumę narodową” – wywiad Rzeczpospolita (10.04.2008)
 • „Patriotyzm dziś” – III Trzeci Sektor nr11, jesień/zima 2007
 • „Kompas dla Polski” – Rzeczpospolita (24-25.03.2007)
 • „Atrakcyjna Polska czyli jaka?” – Rzeczpospolita (1.03.2007)
 • „Przez dialog do porozumienia i rozwoju” (PFO) – Nowe życie gospodarcze (19.02.2006)
 • „Zrozumieć samych siebie” – Rzeczpospolita (9.11.2005)
 • „Polska potrzebuje projektu cywilizacyjnego” – Gazeta Wyborcza (25.07.2005)
 • „Szansa czy kolejny formalny dokument. Narodowy program reform” – Rzeczpospolita (20.06.2005) 
 • „Potrzeba rekolekcji narodowych” – Rzeczpospolita (10.03.2005)
 • „Dobrze, że w ogóle jest strategia” – Rzeczpospolita (5-6.03.2005)
 • „Słabość i siła Unii” – Gazeta Bankowa, (4.10.2004)
 • The Lisbon Strategy Poland’s Priorities, EIN Summer University and European Ideas Fair – 9-11 Sept., 2004, Berlin
 • „Unia potrzebuje strategii” – wywiad, Rzeczpospolita (26.05.2004)
 • „E – debata o Polsce w Unii” – Gazeta Wyborcza (29.03.2004)
 • Strategia Lizbońska – lepsze założenia niż wykonanie, Rzeczpospolita (27-28.03.2004)
 • The Lisbon Strategy: A way to improve Europe’s Competitiveness, European Economic Summit, Warsaw 2004, WORLD ECONOMIC FORUM, 28-30.04.2004, Warszawa
 • „Europa obywatelska i przedsiębiorcza”, Gazeta Wyborcza (16.02.2004)
 • „Jakiej polityki UE potrzebujemy?", Gazeta Wyborcza (6.10.2003)
 • „Peryferie szansą Unii", Rzeczpospolita (2.10.2003)
 • „Jaka Europa? Jaka Polska w Europie?", Gazeta Wyborcza (3.07.2003)
 • „Upublicznić politykę państwa", Rzeczpospolita (2.01.2003)
 • „Strategia integracji i rozwoju", Rzeczpospolita (16.12.2002)
 • „Jaka Unia posłuży Polsce?", Gazeta Wyborcza (13.05.2002)
 • „Decyduje kreatywność i innowacyjność", Rzeczpospolita (13.06.2001)
 • „Strategia dla przyszłości", Wprost (2.01.2000)
 • „W stronę polityki rozwoju", Rzeczpospolita (30.03.1999)
 • „Toward a Polish Vision of Capitalism", The Warsaw Voice (2.02.1997)
 • „Jaki kapitalizm?” – Wprost (15.05.1994)
 • „Jaki kapitalizm?” – Przegląd Polityczny (nr specjalny 1993)
 • „Keine wirtschaftsreform ohne Reprivatisierung”, Neue Zuriche Zeitung (3.08.1989)

Wybrane artykuły w dziale Opinie

Publikacje: