prof. dr hab. Leszek Pawłowicz

wiceprezes Zarządu, dyrektor
Pawłowicz Leszek

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktorat w 1977 r. habilitacja w 1988 r. Od 1973 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiki Produkcji, obecnie Wydział Zarządzania). Od 1993 r. - profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Od 01.10.2003 - kierownik Katedry Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 1990 r. - wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
Od 1992 r. dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej – wydzielonej organizacyjnie i finansowo części IBnGR (www.gab.com.pl).
Od 31.03.2008 arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Od 10.2004 członek Rady Programowej kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”
Od 09.2006 członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”
Od 04.2010 członek Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank”
Od 11.2011 członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Wybrane publikacje książkowe (2011-2015):

 • Systemy wynagrodzeń menedżerów ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), wydanie II zmienione i uzupełnione CeDeWu.pl, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7556-663-5.
 • Alokacja i zarządzanie kapitałem”, [w:] Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), wydanie II zmienione i uzupełnione, CeDeWu.pl, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7556-663-5.
 • Odbudowa wartości przedsiębiorstwa w kryzysie, [w:] Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), wydanie II zmienione i uzupełnione CeDeWu.pl, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7556-663-5.
 • Systemy wynagrodzeń menedżerów ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [w:], Zarządzanie i Finanse WZ UG, Sopot, październik 2014, Vol. 12 Nr 3 część 1, ISSN 2084-5189.
 • Unia bankowa – sukces czy klęska jednolitego rynku usług finansowych, Zarządzanie i Finanse, WZ UG, Sopot, lipiec 2013, Vol. 11 Nr 2 część 1, s. 457 – 467, ISSN 2084-5189.
 • Europejski resolution fund, Zarządzanie i Finanse, WZ UG, Sopot, październik 2013, Vol. 11 Nr 4 część 4, s. 147 – 156, ISSN 2084-5189.
 • Hazard moralny w finansach i bankowości, [w:] Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys?, Zeszyty BRE Bank – CASE, Nr 126/2013, Warszawa, sierpień 2013, s. 27 – 31, ISSN-1233-121X.
 • Alokacja i zarządzanie kapitałem, [w:] Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki, J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), CeDeWu.pl, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7556-456-3.
 • Odbudowa wartości przedsiębiorstwa w kryzysie, [w:] Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki, J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), CeDeWu.pl, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7556-456-3.
 • Optymalizacja alokacji kapitału w budowaniu wartości banku dla akcjonariuszy, [w:] pr. zb. pod red. K. Jajugi Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy Wiodące, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 170, Wrocław 2011, ISBN 978-83-7695-152-2, s. 148-161.

Wybrane artykuły (2011-2015):

 • „Nowe propozycje tylko ogranicza moralny hazard w bankach”, www.obserwatorfinansowy.pl, 17 lutego 2015 (współautor: R. Broniewski)
 • „Niesprawny wymiar sprawiedliwości to niepotrzebne ryzyko dla gospodarki”, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 33, 18 lutego 2015, ISSN 2080-6744
 • „Wymiar sprawiedliwości na rynku finansowym”, www.forbes.pl, 17 lutego 2015
 • „Przełomowy projekt na rzecz poprawy wiarygodności rynku”, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 74 (3715), 16 kwietnia 2014, ISSN 2080-6744 (współautorzy: A. Maciejewski, W. Rozłucki)
 • „Listy zastawne lepsze dla banków niż lokaty i obligacje”, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 158 (3799), 18 sierpnia 2014 ISSN 2080-6744
 • „Oto plan giełdowej rewolucji w Polsce”, Rzeczpospolita , 04 września 2014 ISSN 0208-9130,.(współautor: W. Rozłucki)
 • „Potrzeba szczerej debaty o polityce imigracyjnej”, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 176 (3817), 11 września 2014, ISSN 2080-6744, oraz rozszerzenie tekstu pt.
 • „Polska jest atrakcyjnym krajem dla Białorusi. Zaczynamy zmieniać politykę imigracyjną”, www.forsal.pl (współautor: M. Broniewska)
 • „Unia nibybankowa”, Pomorski Przegląd Gospodarczy nr 1/2013 „Co dalej z tą Europą”, IBnGR, Gdańsk, kwiecień 2013,s. 38 – 41, ISSN 1506-6150,
 • „Kto ma złe banki powinien więcej płacić za ich ratowanie”,   www.obserwatorfinansowy.pl, 25 kwietnia 2013
 • „Kto i ile powinien płacić za stabilność strefy euro”, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 97 (3487) s. A12, 21 maja 2013, ISSN 2080-6744
 • „Hazard moralny i wojny depozytowe”, „Rzeczpospolita”, 8 lutego 2012 ,s. B8, ISSN 0208-9130, (współautor: Z. Jagiełło).
 • „Bankowe perpetuum mobile”, Forbes 07/2012, ISSN 1733-7291.
 • „Piramidy małe i duże”, Forbes 09/2012, ISSN 1733-7291
 • „Unia bankowa może okazać się klęską integracji Unii Europejskiej”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 17 września 2012, s. A15, ISSN 2080-6744
 • „Rynek obligacji potrzebuje wiarygodnych ocen emitentów”, Obserwator Finansowy; www.obserwatorfinansowy.pl, 02 października 2012
 • „Ile naprawdę warte są banki”, Forbes 11/2012, ISSN 1733-7291
 • „Alokacja kapitału, czyli ile warte są pieniądze banku”, Obserwator Finansowy; www.obserwatorfinansowy.pl, 26 stycznia 2011
 
Publikacje: