Jan Szomburg Jr.

wiceprezes Zarządu, dyrektor Centrum Strategii Energetycznych, redaktor naczelny Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego, członek Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki
Szomburg Jr. Jan

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową – najpierw pracownik naukowy w Obszarze Badań Przedsiębiorstwa i Innowacje, następnie w Obszarze Badań Regionalnych i Integracji Europejskiej; redaktor naczelny wydawnictwa „Pomorski Przegląd Gospodarczy”. Od 2011r. wiceprezes IBnGR, a także dyrektor Centrum Strategii Energetycznych. Od 2014 r. Członek Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki.

Najważniejsze publikacje:

  • Jan Szomburg, Jr. i Jakob von Weizsäcker, Sąsiedzi witajcie, „Gazeta Wyborcza” 13 października 2006
  • Jan Szomburg, Jr., Więcej elastyczności i powiązań z rynkiem pracy, czyli jaki system edukacji, „Pomorski Przegląd Gospodarczy” nr 1/2005, ISSN 1506-6150, Gdańsk 2005
  • Jan Szomburg, Jr., Potrzebna mapa zawodów przyszłości, „Pomorski Przegląd Gospodarczy” nr 2/2005, ISSN 1506-6150, Gdańsk 2005
  • Jan Szomburg, Jr., Postawa obywatelska pomysłem na lepszą jakość życia „Pomorski Przegląd Gospodarczy” nr 1/2006, ISSN 1506-6150, Gdańsk 2006
  • Jan Szomburg, Jr., Innowacyjność i przedsiębiorczość bez siebie żyć nie mogą „Pomorski Przegląd Gospodarczy” nr 2/2006, ISSN 1506-6150, Gdańsk 2006
  • Jan Szomburg, Jr., Od sztywnych procedur do 360° odpowiedzialności – czyli jak ewoluowała administracja publiczna w ciągu ostatnich 150 lat „Pomorski Przegląd Gospodarczy” nr 2/2008, ISSN 1506-6150, Gdańsk 2008
  • Jan Szomburg, Jr., Inżynier czy kulturoznawca? O kluczowym dylemacie polskiej polityki innowacyjnej „Pomorski Przegląd Gospodarczy” nr 4/2008, ISSN 1506-6150, Gdańsk 2008