Obszary badawcze są to podstawowe jednostki organizacyjne IBnGR, zajmujące się określonymi dziedzinami gospodarki i sektora publicznego. Struktury te służą specjalizacji pracy i gromadzeniu wiedzy eksperckiej.

Współpraca między obszarami badawczymi pozwala na wszechstronne podejście do analizowanych problemów i umożliwia podejmowanie złożonych zagadnień wykraczających tematycznie poza ramy jednego obszaru.