Maciej Dzierżanowski, Piotr Tamowicz, Taka spółka jaki właściciel - komentarz do raportu Ministerstwa Gospodarki o spółkach skarbu państwa