Irena Wóycicka, Program Hausnera: uwagi do propozycji zmian w systemie socjalnym zawartych w Zielonej Księdze