Marcin Peterlik, Gospodarcze efekty wprowadzenia wiz na wschodniej granicy