Jan Szomburg, Europa obywatelska i przedsiębiorcza