Jan Szomburg, Strategia lizbońska - lepsze założenie niż wykonanie