Leszek Pawłowicz, Niewykorzystany potencjał rozwoju polskiego rynku kapitałowego