Maciej Dzierżanowski, Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz, Opinia PFCG działającego przy IBnGR odnośnie publicznych konsultacji nad Zasadami Dobrych Praktyk 2005, skierowana do GPW