Maciej Dzierżanowski, Piotr Tamowicz, Giełda dla gospodarki