Maciej H. Grabowski, Europa pełna różnic - rynki pracy