Jan Szomburg, Polska potrzebuje projektu cywilizacyjnego