Mariusz-Jan Radło, Strategia lizbońska - dokąd zmierzamy