Irena Wóycicka, Anna Matysiak, Urszula Sztanderska, Ocena potencjalnych skutków regulacji prawnej dotyczącej wydłużenia okresu zakazu zwalniania kobiet z pracy po urodzeniu dziecka