Maciej H. Grabowski, Budżet unii a krajowa polityka gospodarcza