Maciej H. Grabowski, Czy podatki na paliwa muszą być wysokie?