Tomasz Kalinowski, Maciej Tarkowski, Przemysław Susmarski, Środkowo-pomorskie - 17. województwem Polski? Ocena IBnGR