Tomasz Kalinowski, Niemiecki rynek pracy - skutki ewentualnego otwarcia dla Polski