Maciej Dzierżanowski, Prywatyzacja GPW w Warszawie SA - między interesem publicznym a prywatnym