Maciej Grabowski, Efekty wprowadzenia 40-godzinnego tygodnia pracy