Piotr Tamowicz, Reprywatyzacyjny dylemat prezydenta Kwaśniewskiego