Piotr Tamowicz, Weto ostatecznie zamyka drogę do uregulowania reprywatyzacji