Publikacje Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową można pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie IBnGR w Gdańsku oraz w oddziale w Warszawie. Zainteresowanych prosimy o wybranie odpowiedniej pozycji z menu po lewej stronie.