Publikacje Kongresu Obywatelskiego można pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej www.kongresobywatelski.pl  lub otrzymać w siedzibie IBnGR w Gdańsku oraz w oddziale w Warszawie.