Książki IBnGR można otrzymać zarówno w siedzibie IBnGR w Gdańsku, jak i w oddziale w Warszawie.

 • I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red. naukowa): "Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych.", Warszawa 2007
 • A Hildebrandt, T. Kalinowski (red.), M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski: "Sukces rozwojowy polskich województw", Gdańsk 2006 - (cena: 15 zł)
 • A. Hildebrandt, T. Kalinowski (red.), M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski: "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006", Gdańsk 2006 - (cena: 15 zł)
 • M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, "Dochody i wydatki publiczne. Analiza regionalna", Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005
 • W. Misiąg (red.): "Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki", Warszawa 2005 (cena: 30 zł)
 • E. Wojnicka: "System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw", Gdańsk 2004 (cena: 20 zł)
 • S. Szultka (red) "Klastry - innowacyjne wyzwanie dla Polski", Gdańsk, luty 2004 (cena: 25 zł)
 • M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg (red.), A. Niedzielski, M. Tomalak: "Fiscal transparency in Ukraine: assessment and recommendations", Warszawa 2004 (wersja w języku ukraińskim)
 • I. Wóycicka (red.): "Wydatki socjalne w latach 2000-2020", Warszawa 2003 (cena: 15 zł)
 • D. Ilczuk, W. Misiąg: "Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej", Warszawa 2003 (cena: 30 zł)
 • M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, A. Niedzielski, M. Tomalak: "Finansowe skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej", Warszawa 2003 (cena: 30 zł) - (spis treści i wstęp) - (streszczenie)
 • J. Szomburg (red.): "Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski", Gdańsk 2002 (cena: 30 zł) - (opis)
 • M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg (red.), A. Niedzielski, M. Tomalak: "Public Finance in Poland 1989-2001. Case study of transformation", Warszawa 2002 (wydanie II, poprawione i rozszerzone)
 • M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg (red.), A. Niedzielski, M. Tomalak: "Finanse publiczne w Polsce 1989-2001. Studium transformacji", Warszawa 2002 (publikacja on-line)
 • E. Malinowska, W. Misiąg: "Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002", Gdańsk 2002 (cena: 80 zł) - (opis)
 • J. Szomburg (red.): "Polityka regionalna państwa - posród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych", Gdańsk 2001 (nakład wyczerpany)
 • E. Malinowska, W. Misiąg, A. Niedzielski, J. Pancewicz: "Zakres sektora publicznego w Polsce", Warszawa 1999 (cena: 150 zł) - (opis)
 • Z. Gilowska, A. Mierzwa, W. Misiąg: "Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polsce", Gdańsk 1997 (cena: 30 zł)
 • B. Wyżnikiewicz (red.), . Ambroziak, J. Fundowicz, T. Kalinowski, M. Peterlik, K. Łapiński, Współpraca gospodarcza Polska – Niemcy, IBnGR we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce , Warszawa 2014