Finansowe skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
autorzy: Adam Niedzielski, dr Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska-Misiąg, dr Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak
wydawca: Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową
rok wydania: 2003
miejsce wydania: Warszawa